پیگیری باشگاه پرسپولیس در مورد پرونده لوکادیا

پیگیری باشگاه پرسپولیس در مورد پرونده لوکادیا که به دادگاه CAS رفته است.باشگاه پرسپولیس در نامه‌ای به دادگاه داوری ورزش اعلام کرد؛ در پرونده لوکادیا، خواهان سه داور است و با توجه به این که خود را محق می‌داند و به رای فیفا اعتراض داشت، هزینه داوری را برعهده نخواهد گرفت.

پیگیری باشگاه پرسپولیس در مورد پرونده لوکادیا1

پیگیری باشگاه پرسپولیس برای پرونده لوکادیا از دادگاه CAS

باشگاه پرسپولیس در ادامه بررسی این پرونده در پاسخ به نامه ای که از سوی دادگاه CAS به باشگاه ارسال شده بود دو نکته را تاکید کرده است.نکته نخست این که باشگاه پرسپولیس خواهان استفاده از سه داور در بررسی پرونده شد.

پیگیری باشگاه پرسپولیس در مورد پرونده لوکادیا3

همچنین با توجه به این که بازیکن، خواهان بررسی حکم فیفا شده است و باشگاه پرسپولیس خود را بنا بر اسناد و مدارک غیر قابل کتمان و حکم اخذ شده از فیفا، صاحب حق می‌داند، اعلام گردید؛ پرسپولیس هزینه‌های داوری را تقبل نمی‌کند.
باشگاه پرسپولیس همان‌طور که پیش از این مورد تاکید قرار گرفت، این پرونده را تا احقاق حقوق باشگاه دنبال خواهد کرد.

, ,
فهرست