انتقال مالکیت چلسی به کنسرسیوم تاد بولی – کلیرلیک قطعی شده است

چلسی
چلسی رسما واگذار می شود

کنسرسیوم  تاد بولی کلیرلیک برای خرید باشگاه، ۴.۲۵ میلیارد پوند هزینه کرده که براین‌اساس، ۲.۵ میلیارد پوند قیمت فروش چلسی بوده و ۱.۷۵ میلیارد پوند دیگر توسط مالکان جدید، ظرف ۱۰ سال به باشگاه تزریق خواهد شد.
آبی های لندن مدعی هستند در این مدت بیش از ۲۵۰ درخواست برای واگذاری باشگاه دریافت کرده اند اما تنها ۱۲ مورد از آن ها پیشنهاد رسمی خود را ارسال کرده اند. تا  گروه تحت هدایت تاد بولی باشد که مالک جدید آبی‌ها لقب می‌گیرد.

, ,
فهرست