ژاوی سیمونز با پاری سن ژرمن قرارداد امضا کرده است

ژاوی سیمونز
بازگشت سیمونز به پاریس

در روز های گذشته اخباری مطرح شد، پاری سن ژرمن یک بند بازخرید به مبلغ ۶ میلیون یورو در تابستان امسال داشت که از ۱ جولای تا ۳۱ جولای اعتبار دارد. پاری سن ژرمن طبق گزارش انحصاری این هفته این بند را فعال کرد  اما انتخاب نهایی و تصمیم در رابطه با تیم آینده تنها به عهده بازیکن خواهد بود.  ژاوی سیمونز پیشنهاد PSG را پذیرفته است و او امروز  پس از انجام آزمایشات اولیه پزشکی  قرارداد را امضا خواهد کرد.

,
فهرست