میلان نزدیک به توافق برای جذب کریستین پولیشیچ

    کریستین پولیشیچ
پولیشیچ در آستانه حضور در میلان

کریستین پولیشیچ چراغ سبز خود را برای انتقال به میلان نشان داده است و تنها توافق چلسی و میلان باقی مانده است.  به گزارش رلوو، میلان در مذاکرات برای خرید پولیشیچ پیشرفت داشته. میلانی ها با شخص پولیشیچ به توافق کامل دست یافته اند و انتظار می رود طی روزهای آینده به تلاش های خود برای جذب او از چلسی شتاب ببخشند.

, ,
فهرست