کلید موفقیت قلعه نویی در مقابل ژاپن چیست؟

کلید موفقیت قلعه نویی در بازی مقابل ژاپن را کارشناس ایرانی حاضر در شبکه الکاس قطر مشخص کرده است.تیم ملی ایران ۴ بازی در تاریخ مسابقات جام ملت های آسیا مقابل سامورایی ها انجام داده و در هیچکدام به پیروزی نرسیده و در ۲ بازی باخته و ۲ بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

کلید موفقیت قلعه نویی در مقابل ژاپن چیست؟2

کلید موفقیت قلعه نویی در مقابل ژاپن پرس از جلو برای جلوگیری از بازی سازی ژاپنی ها می باشد.

لیث نوبری کارشناس ایرانی شبکه قطری معتقد است که ایرانی ها با سبک بازی ژاپن آشنا هستند و می توانند بازی خوبی انجام دهند تا بتوانند در این بازی نتیجه مطلوب را کسب کنند.نوبری می گوید که «قلعه نویی» برای پیروزی و موفقیت در بازی مقابل ژاپن «باید از جلو پرس کند» چون در غیر این صورت ژاپنی ها با مالکیت توپ بالا می‌توانند خطرناک ظاهر شوند.

کلید موفقیت قلعه نویی در مقابل ژاپن چیست؟1

, ,
فهرست