گلی که تقدیم به شماره ۲۴ شد

الکسیس سائلماکرز

گلی که تقدیم به شماره ۲۴ شد

یاد هافبک مصدوم دانمارکی روسونری ها؛ اما گل دوم روسونری در مسابقه امروز توسط الکسیس سائلماکرز به ثمر رسید. با این حال نکته جالب درباره این گل به خوشحالی ستاره بلژیکی باز می گشت. جایی که او بعد از رفتن کنار زمین و گرفتن پیراهن سیمون کیائر و نشان دادن آن از ستاره دانمارکی حمایت کرد.باشگاه میلان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که که این مدافع دانمارکی نمی‌تواند تا شش ماه آینده به میدان برود.

فهرست