یک هوادار مسی ۱۰ ساعت منتظر ماند تا با مسی عکس بگیرد

یک هوادار مسی پس از چندین ساعت انتظار موفق شد تا با مسی عکسی یادگاری بگیرد.خوان پولکان که نام این هوادار می باشد ماجرا به این شکل تعریف کرد: «من در اینترنت جستجو کردم، اما به معنای واقعی کلمه هیچ سابقه‌ای از آدرس او وجود نداشت. یک آرایشگر تقریباً به من گفت که آدرس خانه مسی کجاست. وقتی ساعت ۸ صبح به منطقه رسیدم، حدود ۴۵ دقیقه طول کشید تا ساعت ۳:۳۰ بعدازظهر، آنتونلا روکوزو بعد از سه ساعت از خانه خارج شد اما به من فرصت ملاقات نداد.»

یک هوادار مسی 10 ساعت منتظر ماند تا با مسی عکس بگیرد

یک هوادار مسی ساعت ها منتظر ماند تا با اسطوره آرژانتینی عکسی به یادگار بگیرد.

او ادامه می دهد: «در آن لحظه وضعیت بدتر شد زیرا یک نگهبان بیرون آمد و تهدید کرد که با پلیس تماس خواهد گرفت. اما من نتوانستم کوتاه بیایم. ناگهان آنتونلا آمد و بعد از ده ساعت انتظار از من دعوت کرد که وارد خانه شوم. مسی را با شلوارک و دمپایی مقابلم دیدم، او گفت سلام. لحظه باورنکردنی بود؛ چند عکس گرفتیم، او پیراهن من که برای باشگاه فوتسالی که در آن بازی می‌کردم بود را امضا کرد. مرا در آغوش گرفت و روی بازویم امضا کرد.»

یک هوادار مسی 10 ساعت منتظر ماند تا با مسی عکس بگیرد1

, , ,
فهرست