ورزشی

میزبانی فینال لیگ نخبگان آسیا تا ۵ سال به عربستان داده است

میزبانی فینال لیگ نخبگان آسیا که از سال آینده در نخستنی سطح فوتبال باشگاهی در آسیا برگزار خواهد شد دراختیار عربستان گذاشته شد.کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز از انتخاب عربستان به…