تنها بازیکن فوتبال که دو نشان قهرمانی همزمان دارد

تنها بازیکن فوتبالی که به صورت همزمان در ررده باشگاهی و ملی موفقیت چشمگیری داشته است،خولیان آلوارز می باشد.این بازیکن ۲۳ با وجود داشتن فقط ۲۳ سال جام های بسیاری را بدست آورده است.در کنار این جام ها او با تیم ملی آرژانتین قهرمان جهان شد، با منچسترسیتی قهرمانی اروپا با طعم سه گانه را تجربه کرد و در نهایت جام باشگاه های جهان را به عنوان آخرین دستاوردش در سال ۲۰۲۳ بالای سر برد.

تنها بازیکن فوتبال که دو نشان قهرمانی همزمان دارد1

تنها بازیکن فوتبال که به صورت همزمان دو نشان قهرمانی در رده باشگاهی و ملی روی پیراهن خود می بیند

خولیان آلوارز در حال حاضر تنها بازیکن جهان است که هم در رده ملی و هم در رده باشگاهی، لوگوی قهرمان جهان را روی پیراهنش دارد.با این اوصاف این بازیکن را بالاتر از اسطوره های فوتبال جهان یعنی مسی و رونالدو در این زمینه می توان در نظر گرفت.

تنها بازیکن فوتبالی که به صورت همزمان در ررده باشگاهی و ملی موفقیت چشمگیری داشته است،خولیان آلوارز می باشد.این بازیکن 23 با وجود داشتن فقط 23 سال جام های بسیاری را بدست آورده است.در کنار این جام ها او با تیم ملی آرژانتین قهرمان جهان شد، با منچسترسیتی قهرمانی اروپا با طعم سه گانه را تجربه کرد و در نهایت جام باشگاه های جهان را به عنوان آخرین دستاوردش در سال 2023 بالای سر برد.

خولیان آلوارز در حال حاضر تنها بازیکن جهان است که هم در رده ملی و هم در رده باشگاهی، لوگوی قهرمان جهان را روی پیراهنش دارد.
با این اوصاف این بازیکن را بالاتر از اسطوره های فوتبال جهان یعنی مسی و رونالدو در این زمینه می توان در نظر گرفت.

, ,
فهرست