خواکین مسی نامی جنجالی در فوتبال آرژانتین

خواکین مسی ستاره ای با نام مسی

این روز ها در فوتبال آرژانتین بازیکن جوانی با نام خواکین مسی ظهور کرده است.این بازیکن برای اولین بار برای تیمش نیوولز اولدبویز به میدان رفت و نام مسی در پشت پیراهن او حک شده بود.این اقدام این بازیکن نوظهور باعث اختلاف در میان هواداران آرژانتینی شد.آنها اعتقاد دارند این بازیکن خیلی زود بایستی نام مسی را از پشت پیراهن خود پاک کند چرا که این نام فقط مختص لیونل مسی ستاه و اسطوره بی چون و چرای آرژانتین می باشد. مسی هم از این باشگاه آرژانتینی فوتبالش را آغاز کرده بود و با این تیم به دنیای فوتبال حرفه‌ای معرفی شد.

نام مسی فقط مختص لیونل مسی است

خواکین مسی بایستی نام مسی را از پشت پیراهن خود پاک کند چرا که نام  مسی فقط مختص لیونل مسی است

این بازیکن جوان درباره اینکه آیا با مسی فامیل است این طور پاسخ داد: «بسیاری از مردم درباره فامیلی من با مسی سؤال می‌کنند اما من نسبتی با مسی ندارم بلکه از روی تصادف، فامیلی ما یکی است.»لیونل مسی با کسب ۷ توپ طلا بهترین بازیکن مستطیل سبز می باشد به همین علت هواداران فوتبال خواهان تغییر نام این بازیکن جوان هستند تا برند مسی حفظ شود.

فهرست