۱۰ درصد قرارداد بازیکنان استقلال پرداخت شد

استقلال
پرداختی ها به ۶۰ درصد رسید

مدیران باشگاه استقلال در روز گذشته  بخشی از مطالبات بازیکنان این تیم را پرداخت کرد و ۱۰ درصد از قرارداد اعضای این تیم به حسابشان واریز شد تا دریافتی بازیکنان در این فصل به ۶۰ درصد برسد.
همچنین لازم به ذکر است آبی ها پس از هر بازی پاداش دریافت می کنند  و در بازی های گذشته این پاداش ها را نیز دریافت نکرده اند.

, ,
فهرست